Fender Ukulele’s: Piha’eu Soprano Ukulele $55 or U’Uku $70, Mino’Aka – Concert Ukulele $80 + free s/h

Fender Ukulele's: Piha'eu Soprano Ukulele $  55 or U'Uku $  70, Mino'Aka - Concert Ukulele $  80 + free s/h

Fender Ukulele’s:

+ free s/h